Programování

Kompozitní klíče v JPA a Hibernate

Každá entita JPA má primární klíč, ale některé entity ji mají více než jedna hodnota jako jejich primární klíč. V takovém případě musíte použít složený klíč. Tento tip pro Java vás seznámí s používáním složených klíčů v JPA a Hibernate.

Všimněte si, že předpokládám, že jste byli seznámeni s perzistencí Java s JPA a Hibernate, včetně toho, jak modelovat entity a vztahy pomocí primárních klíčů. Pokud s těmito koncepty začínáte, podívejte se na kurz Perzistence Java s JPA a Hibernate.

Když potřebujete složený klíč

Zvažte tabulku cen produktů, která ukládá ceny produktů na základě názvu regionu a ID produktu. V takovém případě může vaše tabulka obsahovat více řádků se stejným ID produktu, ale každý přidružený k jiné oblasti. Abyste mohli jednoznačně rozlišovat mezi cenami produktů v různých regionech, budete potřebovat ID produktu i název regionu.

K vyřešení tohoto problému použijeme dva konstrukty JPA:

Chcete-li pokračovat ve čtení tohoto článku, zaregistrujte se hned

Získejte bezplatný přístup

Další informace Přihlášení existujících uživatelů